Tak til Den A.P. Møllerske Støttefond, Aarhus Kommune - Sociale forhold og Beskæftigelse, Landsforeningen LEV, LEV Aarhus, KLAPjob og FO-Aarhus, som med deres støtte er med til at realisere konferencen Inklusion i virkeligheden.