PROGRAM

9.00:              Indskrivning

10.00:            Velkomst v. Ib Rønn og Liv Gro Jensen, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget, Aarhus Kommune og sang 

10.15:            Ulrik Nissen, lektor v. Afdeling for Teologi, Faculty of Arts, Aarhus Universitet

10.35:            Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer

10.50:            Introduktion til stande

11.00:            Stande og pause (10 minutter pr. stand af 3 runder)

11.40:            Rasmus Alenkær, psykolog, ph.d. og forfatter til en række bøger om inklusion 

12.10:            Anja Jørgensen, professor v. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet 

12.30:            Frokost og stande

13.30:            Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune 

13.45:            Jette Tastesen, næstformand i Udviklingshæmmedes Landsforbund, ULF

13.55:            Susanne Leire, senior HR-partner i Salling Group 

14.10:            Stande og kaffe

15.00:            Anni Sørensen, landsformand for Landsforeningen LEV 

15.20:            Perspektivering m/ arrangørkredsen

15.50:            Tak for i dag og sang

> Hent programmet her

> Hent konferencebladet her

 

STANDE

Repræsentanter fra konkrete projekter fortæller, hvordan de skaber og udvikler fællesskaber (opdateres løbende).

 

Best Buddies - Denmark CMYK-logo-jpeg.jpg

Best Buddies

Best Buddies Danmark er et initiativ som Landsforeningen LEV har taget sammen med Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF). Initiativet har til formål at forbedre livskvaliteten blandt udviklingshæmmede ved at skabe venskaber mellem udviklingshæmmede og ikke udviklingshæmmede.

Formålet med Best Buddies er at forme ligeværdige venskaber mellem to mennesker. Best Buddies er et én-til-én venskab mellem en person, der er udviklingshæmmet og en person, der ikke er udviklingshæmmet. Matchet mellem de to personer sker på grundlag af fælles interesser, køn og alder.

Borgercenter.jpg

Borgercenter Nord/Voksen Handicap Aarhus

Inklusion med OCN metoden

De seneste 8 år har vi i Voksen handicap, Aarhus kommune samarbejdet med OCN-Danmark om at tilbyde borgere i dagbeskæftigelse, beviser på den læring som den enkelte har tilegnet sig uden for det traditionelle skolesystem. Beviserne er motiverende for at borgeren får forudsætning for at blive den aktive medborger og opleve en større grad af livsmestring.

Butik Unik logo.jpg

Butik Unik

Som navnet antyder sælger Butik Unik unikt håndlavet kunsthåndværk i glas, træ, tekstil og kunstmalerier. Butik Unik er også unik på en anden måde. Vores kunstnere og kunsthåndværkere er alle mennesker med særlige behov. De har deres daglige gang på Kompetencecenter Nord eller Kunstnerhuset KARAVANA, hvor der er veludstyrede værksteder, der gør det muligt for vores kunsthåndværkere at producere de mange spændende og flotte artikler, som Butik Unik sælger under produktnavnet ”unik”.

I Butik Unik ser vi meget inklusionen som den proces, der sker fra vores kunsthåndværkere begynder arbejdet med at udvikle deres produkter over produktionerne og til det bliver solgt i Butik Unik.
Det er vigtigt, at både vores kunsthåndværkere føler, at de bidrager til samfundet, og at samfundet ser, at de bidrager.

Cafe cool.jpg

Café Cool

Café Cool er et frivilligdrevet tilbud for unge udviklingshæmmede, hvor de hver anden torsdag kan møde andre unge til caféaften i Klostercafeen i Aarhus Midtby. Det er de unge udviklingshæmmede, der er kulturbærere og eksperter i Café Cool. De unge finder selv på aktiviteterne og hjælper de frivillige med at blive en del af den helt særlige Café Cool stemning.

DJFH.jpg

Djurslands Folkehøjskole: Egnsteater/musical

Djurslands Folkehøjskole er en højskole der fungerer på samme vilkår som alle andre højskoler i Danmark. Vi har plads til 50 elever hvoraf mange er udviklingshæmmede eller har andre udfordringer. Djurslands Folkehøjskole har i 2016 og 2018 stået bag to musikalske egnsteater forestillinger hvor skolens udviklingshæmmede elever og lokale kræfter i fællesskab har skabt nogle unikke friluftsforestillinger i nationalpark Mols Bjerge.

FC Bøgeskov Holdbillede.jpg

FC Bøgeskov

Vi er et unikt fodboldhold, som er blevet en integreret del af en helt almindelig fodboldklub.
Unified-holdet er et hold for personer med udviklingshæmning og personer uden handicap, som spiller fodbold sammen hver mandag fra 19.00-20.00 på FC Bøgeskovs fodboldbaner.
Træningen bliver tilrettelagt de fremmødte, så der er mulighed for at skabe et inkluderende og samtidig udfordrende miljø, hvor vi er sammen om at spille fodbold.

Flex udd.jpg

Flex Uddannelsen

– inklusion i virkeligheden gennem uddannelse og beskæftigelse
Glad Fonden arbejder med inklusion i virkeligheden gennem udvikling af meningsfuld uddannelse og beskæftigelse til mennesker med handicap. I samarbejde med Aarhus, Esbjerg og Københavns Kommune, virksomheder og erhvervsskoler udvikler og afprøver Glad Fonden fra 2018-2022 en 2-årig erhvervsrettet Flex Uddannelse for unge med kognitivt handicap.

cropped-cropped-fragiltx_logo-3.gif

Fragilt X

På standen kan du møde formanden for Landsforeningen for Fragilt X, Eva Bryld, som med udgangspunkt i hendes datters liv, vil fortælle om hvordan man kan leve et aktivt ungdoms- og arbejdsliv med kromosomfejlen Fragilt X.

LOGO.jpg

Generationernes Hus

I ét og samme hus på Aarhus Ø vil børn, unge, voksne og ældre leve og bo sammen – børn i institution, studerende, familier, mennesker med handicap og ældre med behov for pleje. Flere hundrede mennesker får et liv og en dagligdag i et inspirerende hus mellem byggerier som Havnehusene, Isbjerget, Havneholmen og Aarhus. Mange medarbejdere med forskellige fagligheder vil få en arbejdsplads, som organiserer sig anderledes og skaber samspil med lokalsamfundet. I Generationernes Hus handler det om at høre til og byde ind, uanset hvor i ens livsunivers man befinder sig. Hverdag, arbejdsfællesskab og livsglæde bliver husets grundsten.

Glæden logo gennemsigtig-401568.png

Glæden

En frivillig forening for og med handicappede. Formålet et at integrere handicappede i frivilligt socialt arbejde. Både som brugere og som aktive.

Vi arbejder med inklusion via erindringsformidling: Inklusion og fællesskab opstår ved, at de handicappede kan være med til at planlægge aktiviteten, og ved at de er med til at dele deres erindringer med andre. Fortællingerne tager altid udgangspunkt i konkrete genstande eller i billeder fra deltagernes eget liv. 

Hverdagsakti.jpg

Hverdagsaktivisterne

Projektet Hverdagsaktivisterne arbejder for inklusion af borgere med handicap i samfundet gennem frivilligt arbejde. Hverdagsaktivisternes formål er at bidrage og påvirke til et mangfoldigt samfund, hvor alle opleves nyttige og ser værdi i at indgå i rummelige fællesskaber. Hverdagsaktivisterne har også fokus på at afhjælpe ensomhed blandt borgere med handicap.

LOGO.jpg

JOB: Øvepraktikker

Jobkollegiet.jpg

Jobkollegiet

Jobkollegiet er et helhedstilbud for personer med særlige behov, som gerne vil have et arbejde på særlige vilkår. At Jobkollegiets tilbud er helhedsorienteret betyder, at det omfatter både hverdagsliv og arbejdsliv. Det som adskiller os fra andre er at alle vores unge tænkes ind på det ordinære jobmarked. Det være sig både hos lokalcentre, butikker og på skoler. Flere af de unge har også fritidsjob, såsom hundelufter og havemand i nærområdet.

Jobstien1.jpg

JOBstien

JOBstien er et tilbud til voksne med udviklingshæmning, der ønsker et job på det ordinære arbejdsmarked. Dette kan enten være i job med løntilskud (tidligere skånejob) eller fleksjob.

JOBstien har deres egen virksomhedskonsulent, som afholder afklaringssamtaler og som hjælper med at finde det rigtige job. Ligeledes har JOBstien 3 jobpædagoger, som hjælper med at støtte, guide og vejlede ude på arbejdspladsen, så ansættelsen bliver en succes. Den jobpædagogiske støtte er varig både gennem praktik- og ansættelsesforløbet.

karavana.jpg

Karavana

Ind i kunsten - ud i verden
Kunstnerhuset KARAVANA har nu i 25 år arbejdet med kunst og kultur indenfor OUTSIDER ART. Det er blevet til rigtig mange forestillinger, koncerter og udstillinger. Der er blevet præsenteret en mangfoldighed og rigdom af kunstneriske udtryk. I Kunstnerhuset KARAVANA arbejder dagligt 35 borgere med forskellige handicap, som igennem arbejdet i praksis med æstetiske udtryk får selvværd, respekt og anerkendelse fra omgivelserne. De vokser med arbejdet.

klapjob.jpg

KLAPjob

Vi har skabt 2.700 job til førtidspensionister - vi er klar til at skabe endnu flere!

Der har i mange år været talt om og forsøgt at skaffe jobs til mennesker med særlige behov. Landsforeningen LEV har knækket koden i forhold til mennesker med kognitive vanskeligheder.

hertha.jpg

Hertha Levefællesskab

Hertha Levefællesskab er et inklusionsprojekt mellem en gruppe voksne udviklingshæmmede og en gruppe almindelige borgere – etableret i 1996 som et borgerinitiativ. Levefællesskabet bygger på to idealer:
- en hverdag præget af tilstræbt inklusion både internt i fællesskabet og eksternt med det omgivende samfund
- det terapeutiske arbejde i institutionen er baseret på det antroposofiske menneske- og samfundsbillede.

levevenner.png

LeveVenner

LeveVenner tager udgangspunkt i at undersøge, hvordan der kan etableres kontakter mellem frivillige og borgere med en kognitiv funktionsnedsættelse, således at borgerne får nemmere ved at deltage i aktiviteter der ikke kræver pædagogisk uddannede medarbejdere. Formålet med projektet er at afhjælpe de udfordringer, som et liv med en funktionsnedsættelse bevirker, herunder muligheden for at danne nye relationer til omverdenen.

LOGO.jpg

LEV/SOF Projektet og samarbejde med andre aktører

SOF/LEV projektet handler om byggeri af nye og innovative handicapboliger i København med øget inddragelse af lokalsamfund, det frivillige område samt velfærdsteknologiske løsninger. Projektet er et samarbejde mellem LEV og Socialforvaltningen i Københavns Kommune, som er gået sammen om at etablere to nye Boligakademier. Projektet er bygget op om en innovationsgruppe, der fra begyndelsen har haft fokus på inddragelse af målgruppen og på hvordan der kan skabes rum for samskabende aktiviteter med lokalmiljøet.

LEV-Venner_2_linier.jpg

LEV-venner

Landsforeningen LEV står bag LEV-venner – et nyt projekt, der skal danne venskaber mellem ældre med udviklingshæmning, der oplever ensomhed, og frivillige, som har lyst til at gøre en forskel.

parasport.jpg

PARASPORT DANMARK

Special Olympics
Special Olympics-idræt er lidt forenklet sagt idræt for mennesker med udviklingshandicap. De senere år har vi med stor succes arbejdet målrettet for at få almene idrætsklubber til at inkludere målgruppen i foreningslivet. Verdens største idrætsbegivenhed i 2019 er Special Olympics World Summer Games, - hvor Danmark deltager med 89 idrætsudøvere. Her stiller vi op med Unified Partnere (idrætsudøvere uden handicap), hvis fornemste opgave er at ’spille’ de øvrige atleter gode.

samlingststdet.jpg

SamlingsStedet

SamlingsStedet er drømmen om et nyt mangfoldigt og inkluderende fællesskab placeret på Sydhavnen i Aarhus. Initiativet kommer fra borgere med funktionsnedsættelse, men alle er inviteret med. Helt konkret arbejdes der på at SamlingsStedet bliver en del af en nyt multihus - et handlefællesskab - hvor kunstnere, performere, iværksættere m.fl. deler mange af husets faciliteter og laver projekter på tværs.

shutterstock_409043308_web.jpg

Sammen om DHL-stafetten

"Sammen om DHL-Stafetten” er et initiativ der udspringer af at mennesker med handicap også drømmer om at deltage i fællesskabet og kulturlivet i vores by på lige fod med alle andre borgere. Dette blev startskuddet til et stor og mangfoldigt fællesskab.

Sammen om DHL Stafetten er et sammenskudsgilde, hvor deltagerne bidrager med det de kan og har lyst til. Stafetten har lige fejret 5 års fødselsdag og i år var vi 180 deltagere.
Hvert hold er sponsoreret af et firma, fagforbund eller forening og alle deltager på lige fod og hjælper hinanden igennem løbe eller gå ruten.

Team Tvilling.jpg

Team Tvilling

Formålet med foreningen Team Tvilling er at aktivere handicappede i almen sport og nedbryde tabuer omkring det at være handicappet. Vi stræber efter at sprede glæde og livsenergi hos handikappede, møde dem i øjenhøjde og lade dem deltage i sportsaktiviteter på lige vilkår med personer uden fysiske handicap. For os handler det om at nedbryde den berøringsangst, som mange mennesker har over for handicappede. Vi vil vise almindelige mennesker, gennem rummelighed og ikke mindst åbenhed, at det ikke er forfærdeligt at være handicappet.

Ufrivillig.JPG

Team U-frivillig

Foreningen har til formål af opsøge og understøtte udviklingshæmmede til frivilligt arbejde i grupper. Foreningen blev stiftet 20. april 2017, og det skete ved en generalforsamling samme dag. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune.

Der arbejdes der med inklusion, idet vi er gode til at blande os med andre frivillige grupper. Det giver den enkelte nye mulighed for dialog med andre, og det medfører også nye bekendtskaber mellem handicappede og ikke handicappede.

LOGO.jpg

Træværkstedet

Uddannelsessteder for unge med særlige behov.jpg (1)

Uddannelsessteder for unge med særlige behov

Der er tale om helhedsorienterede forløb, der skræddersyes til den enkelte unge, og hvor der er fokus på den hele tilværelse. De unge gennemgår således både en uddannelses-/erhvervsmæssig indsats og en socialpædagogisk indsats med fokus på uddannelse og erhvervstræning samt bo- og socialtræning.

Alle 5 uddannelsessteder arbejder strategisk med inklusion på arbejdsmarkedet såvel som i hverdags- og samfundslivet. Fx samarbejder hvert uddannelsessted med store netværk af virksomheder, der stiller praktikpladser til rådighed, og der findes jobs til de unge efter endt uddannelse – typisk indenfor det rummelige arbejdsmarked.

UFL.png

Unge For Ligeværd

Unge For Ligeværd (UFL) er en ungdomsforening, der driver klubber for unge med særlige behov i hele Danmark. Foreningen skaber et inspirerende og stærkt fællesskab for medlemmerne. UFL-klubberne er de unges klub, derfor sidder de unge i klubbens bestyrelse, og er aktive i planlægningen og udførslen af klubbens aktiviteter. Medlemmerne får gode oplevelser med ligesindede, og når det sker i trygge omgivelser, er muligheden for personlig udvikling til stede.

ULF Ferie.jpg

ULF Ferie

I ULF Ferie tilbyder vi ferierejser til mennesker med udviklingshæmning, hvor gæsterne rejser afsted sammen med et team af frivillige. Det giver større mulighed for, at man kan komme ud at rejse på samme måde som alle andre, og ikke blot med sit bofællesskab eller med sine forældre/pårørende. Rejserne er grupperejser, hvor vi er afsted som en gruppe, men rejser sammen med alle mulige andre, dvs. hvis man fx tager med på en busrejse, så er det ikke kun os, der er med bussen, men også andre gæster der har bestilt plads på samme tur.

ULF frivillighed.png

ULF frivillighed

Som en frivillig forening for og af mennesker med udviklingshæmning arbejder vi rigtig meget med både frivillighed og inklusion. Vi vil rigtig gerne fortælle noget om, hvordan vi ser en sammenhæng mellem de to og hvordan man som menneske med udviklingshæmning kan gøre en stor indsats som frivillig. Hvordan man via forskellige typer frivilligt arbejde opnår, at man i højere grad oplever at være en del af samfundet og have en vigtig funktion.

logo_seniorprojektet.png

ULF senior

Mennesker med udviklingshæmning bliver også ældre, men det er ikke noget, vi oplever det store fokus på. I ULF arbejder vi derfor med, hvordan man også kan have et aktivt liv og være en del af samfundet, når man bliver ældre

Vaskeriet logo.jpg

Vaskeriet - en øvebane for udviklingshæmmede

Vi er en almennyttig forening der holder til i fællesvaskeriet i Søvangen. Søvangen er almennyttigt boliger i et socialt udsat boligområde, på kanten af Gellerupparken.

Vaskeriet leverer rent vasketøj til beboere i Søvangen og til kunder rundt omkring i hele Århus. Vaskeriet er desuden en øvebane for fem udviklingshæmmede, der gennem deres arbejde udvikler mod, evner og drømme til at finde sig tilrette og trives på en arbejdsplads. Sidst, men ikke mindst er Vaskeriet et fællesskab, der knytter forbindelser mellem beboerne i boligforeningen, bygger bro over fordomme og modvirker ensomhed.

vimby.png

Vimby

Vimby er etableret af beboere i Andelssamfundet i Hjorthøj, et socialøkologisk bofællesskab med 120 boliger. I Vimby arbejder vi med ligeværdigt samarbejde, idet vi ikke gør noget for nogen, men vi arbejder sammen om at løse opgaver ud fra devisen, at alle bidrager med det de kan og brænder for - Meningsfyldte arbejdsfællesskaber med plads til alle!

Øvebaner1.jpg

Øvebaner – På vej i job

Forløbet ”Øvebaner – På vej i job” henvender sig til voksne med udviklingshæmning og/eller udviklingsforstyrrelser, der har brug for at blive klædt på til arbejdsmarkedet – eller har brug for at ”øve sig i at gå på arbejde”.

Forsørgelsesgrundlaget er enten kontanthjælp, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, uddannelseshjælp eller førtidspension.
Et øvebaneforløb varer i op til 26 uger og kan betragtes som en forløber for en virksomhedspraktik.

Under forløbet får deltagerne løbende pædagogisk støtte fra en jobpædagog. Jobpædagogen er brobygger mellem arbejdspladsen og deltagerne, ligesom jobpædagogen instruerer og guider deltagerne i den konkrete opgaveløsning.